• Gedigte

  Tien teen een

  • Opgedra aan my boetie – een van die slimste en stilste mense wat ek ken

  Daar word gesê dat mens slegs tien persent van jou brein gebruik
  en dat genieë oor generasies heen, almal tekens van absurdheid toon,
  maar jy vra vanaand: “Wie het ‘normaal’ en ‘mal’ verwoord en gedefinieer?”
  “Wie het besluit dat sewentienjariges IK- en aanlegtoetse moet skryf
  en wie het gesê dat wiskunde en jou oorsig daartoe die volheid
  van jou salarisstrokie bepaal?”

  Daar word dalk gesê dat mens net tien persent van jou brein gebruik
  en daar word dalk aan jou verduidelik dat jy ‘n praktiese student is
  omdat jy nie wiskunde cum nie,
  maar normaal is net normaal omdat ons almal glo dat ons dit is.
  Jou brein raak versigtig kragtig wanneer jy aanhou
  om dit, wat aannames vir ander is, te bevraagteken.

  Jou salaris sal nooit meer as net papier wees nie.
  Die hoeveelheid lewensgeluk waarmee jy jouself vergoed
  elke maand, elke dag, elke oomblik
  word deur jouself bepaal en betaal – vat ‘n voorskot,
  gee jouself ‘n verhoging – want wie kan jou keer?
  Jou geluk word nie deur ‘n persentasieteken aangetoon nie
  en jy is wyser as die platgepraatte term
  waarna die wêreld jou forseer!
  Jou tien persent is net tien persent as jy vasklou aan klassifikasie
  wat deur ‘n ongeklassifiseerde individu bepaal is.

  Vokkit, jy is soveel meer –
  mèèr as die idee wat die wêreld van jou wou vorm,
  mèèr as ‘n persentasie wat geluk mee- en teenvoer
  en mèèr as wat enige koerantartikel of aanlegtoets
  ooit vir jouself van jouself kan vertel.

  Mag jy floreer ver buite die blik van normalisasie
  en mag jy wêrelde wat buite ons dae bestaan
  stukkend bliksem met jou brein

  want tien persent definieer jou nie!
  (c)
  j.s.s.
  2021.02.02